Albert Heijn Loonstrook - Albert Heijn Loon | MyHr Connect (2024)

Je Albert Heijn loonstrook is nu toegankelijk via MyHR Connect. Voorheen was er een afzonderlijke app beschikbaar om je loonstroken te bekijken, maar sinds 2020 is deze functie geïntegreerd in MyHR Connect.

inhoudsopgave

Om je loonstrook te raadplegen, navigeer je binnen je account naar de apps (te bereiken via het + teken achter de favoriete apps die je mogelijk al hebt toegevoegd) en zoek je naar de app met de naam “MyHR Connect”. Binnen deze applicatie vind je de benodigde informatie met betrekking tot je loonstrook.

In de onderstaande uitleg nemen we je stap voor stap mee om in het MyHR-systeem bij je loonstrook te komen. Hoewel de stappen eenvoudig zijn, is het handig om te weten hoe je precies te werk moet gaan.

Een alternatieve methode om je loonstrook te bekijken, is door gebruik te maken van de online mogelijkheden via Sam. Hiervoor dien je in te loggen op Sam. Gebruik daarvoor de onderstaande knop:

Loonstrook Albert Heijn vinden in MyHR connect

Waar kan je je Albert Heijn loonstrook vinden? Hiervoor moet je inloggen op Sam (Gebruik daarvoor bovenstaande knop).

Volg hierna onderstaande stappen:

 • Klik op "Startpagina" dit staat bovenaan naast het huisje.
 • Vervolgens klik je de aller onderste optie "Mijn Profiel" aan waarna je naar je eigen profiel gaat.
 • In de balk bovenaan (donker groen) die nu zichtbaar is geworden staat achteraan "Loonstrook".
 • Je bent er nu bijna, klik nu nog op "Pay Statement" dat midden op het scherm is gekomen.

Albert Heijn uitbetaling na ontslag

Wil je weten hoe je je loonstrook terug kan vinden na je ontslag? Het is dan namelijk niet meer mogelijk om in te loggen op het systeem. We hebben een speciaal stappenplan gemaakt waarin we uitleggen hoe je kunt inloggen op een ander systeem om je loonstrook nog enkele maanden na ontslag in te zien. De uitleg vind je op onze Albert Heijn Loonstrook na ontslag pagina.

Mocht je er niet uit komen met het stappenplan, neem dan contact op met het filiaal waar je werkzaam was, hun kunnen je verder op[ weg helpen om alsnog in het systeem te komen.

Albert Heijn Loonstrook in de App

Het is ook mogelijk om de loonstrook te zien via de MyHR app. Hiervoor moet je de app “Succesfactors” downloaden. Om deze te koppelen log je in op Sam, ga naar de applicatie “MyHR connect”. Hier staat de volledige uitleg over het koppelen van de app aan je loonstrook informatie.

Albert Heijn Loonstrook - Albert Heijn Loon | MyHr Connect (1)

Waarom is een Loonstrook zo belangrijk?

Op een loonstrook staan verschillende informatie over de salarisbetaling van een werknemer, zoals het bruto en nettoloon, belastingen en sociale premies. Dit document is belangrijk omdat het duidelijkheid geeft over hoeveel een werknemer precies verdient en wat er met hun salaris gebeurt.

Er zijn verschillende voordelen aan het ontvangen van een loonstrook, waaronder:

 • Het geeft duidelijkheid over het salaris en wat ermee gebeurt.
 • Het biedt de mogelijkheid om fouten te controleren en te corrigeren.
 • Het kan worden gebruikt om belastingaangifte te doen.
 • Het kan worden gebruikt om bewijs te leveren van inkomsten voor bijvoorbeeld een lening of huurverhoging.
 • Het kan helpen bij het bijhouden van financiën en budgettering.

In het algemeen is een loonstrook een belangrijk document voor werknemers, omdat het duidelijkheid geeft over hun salaris en de mogelijkheid biedt om fouten te identificeren en op te lossen.

Albert Heijn Loonstrook Uitleg

Je loonstrook is een essentieel document dat een overzicht geeft van je financiële situatie bij Albert Heijn. Hier zijn enkele belangrijke punten om op te letten bij het interpreteren van je loonstrook:

1. Controleer Persoonlijke Gegevens:
Op je loonstrook vind je persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en burgerlijke staat. Zorg ervoor dat deze informatie correct is vermeld. Eventuele wijzigingen kun je doorgeven aan de juiste afdeling.

2. Urenregistratie:
Bekijk zorgvuldig of de vermelde uren overeenkomen met de uren die je daadwerkelijk hebt gewerkt. Het is belangrijk om eventuele verschillen tijdig op te merken en te melden.

3. Controleer Toeslagen:
Ga na of alle toeslagen waar je recht op hebt correct zijn toegekend. Denk hierbij aan toeslagen voor feestdagen die mogelijk dubbel zijn betaald. Het identificeren van onjuistheden in de toeslagen is cruciaal voor een nauwkeurige loonafrekening.

4. Vakantie-uren:
Op je loonstrook kun je je beschikbare vakantie-uren bekijken. Dit geeft je inzicht in het aantal uren dat je nog kunt opnemen voor een welverdiende vakantie.

5. Overuren (Tijd voor Tijd):
Controleer de vermelding van overuren, ook wel bekend als tijd-voor-tijd uren. Dit geeft aan hoeveel extra uren je hebt gewerkt en hoe deze worden gecompenseerd.

6. Sla je Loonstrook op:
Het is raadzaam om elke loonstrook op te slaan. Als je ooit het bedrijf verlaat, is het downloaden van oudere loonstroken niet meer mogelijk. Door ze op te slaan behoud je een overzicht van je financiële geschiedenis bij Albert Heijn.

7. Jaaropgaven bij Ontslag:
Bij je laatste loonstrook voor ontslag ontvang je tevens je jaaropgave. Voor meer gedetailleerde informatie over deze jaaropgave kun je de “Loonstrook bij Ontslag” pagina raadplegen.

Een grondige controle van je loonstrook is niet alleen van belang voor je huidige financiële situatie, maar ook voor het behouden van een overzicht van je arbeidsvoorwaarden en -prestaties bij Albert Heijn.

Albert Heijn Loonstrook - Albert Heijn Loon | MyHr Connect (2024)

FAQs

Albert Heijn Loonstrook - Albert Heijn Loon | MyHr Connect? ›

Loonstrookje AH bekijken via MyHR Connect – Vanaf 9 november kan je je loonstrookje van Albert Heijn alleen nog maar bekijken via MyHR Connect. De oude applicatie LOON is nog wel beschikbaar voor je oude loonstrookjes.

Waar kan ik mijn contract zien Albert Heijn? ›

In de cao Albert Heijn Logistiek vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Hoeveel verdien je bij Albert Heijn 2024? ›

Salarissen zoeken op functie bij Albert Heijn
FunctieTotale salaris Basis | Aanvullend(e)
Cassiere 36 salarissen opgegeven € 5-€ 10 € 7 | € 0 0 vacatures€ 5-€ 10 € 7 | € 0
Manager 35 salarissen opgegeven € 17-€ 24 € 20 | € 1 0 vacatures€ 17-€ 24 € 20 | € 1
18 more rows

Wat is MyHR Connect? ›

MyHR Connect is de nieuwe applicatie van Albert Heijn medewerkers waar je je loonstrookje kan bekijken, waar je interne vacatures kan bekijken, waar je opleidingen kan volgen en waar je een contractwijziging snel kan regelen.

Wat is persoonlijke toeslag AH? ›

Die persoonlijke toeslag heeft als doel om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden (in zijn totaliteit) na de overname gelijk zijn aan de arbeidsvoorwaarde vóór die overname. De toeslag wordt in de methode van de mandjesvergelijking afgebouwd.

Hoe vind ik mijn loonstrook Albert Heijn? ›

Loonstrookje AH bekijken via MyHR Connect
 1. Ga naar Sam en klik op 'alle apps'
 2. Klik op 'MyHR Connect' ...
 3. Klik op 'goedkeuren in de Microsoft authenticator app. ...
 4. Klik op 'Startpagina' en dan op 'Mijn profiel' ...
 5. Klik op 'Loonstrook', hier staat je loonstrookje.
Nov 9, 2020

Hoeveel verdien je als 40 jarige bij de Albert Heijn? ›

Hoeveel verdien je bij AH?
LeeftijdLoon per uur
Albert Heijn salaris 18 jaar€ 5,65
Albert Heijn salaris 19 jaar€ 6,60
Albert Heijn salaris 20 jaar€ 8,83
Albert Heijn salaris 21 jaar en ouder€ 11,03
3 more rows
Oct 17, 2022

Wat verdien je achter de kassa bij Albert Heijn? ›

Wat verdient een kassamedewerker? In Nederland verdient een kassamedewerker gemiddeld een bedrag van €5 tot €9 per uur. Hoeveel dit exact is hangt onder meer af van de leeftijd en het type dienstverband.

Hoeveel pauze bij 6 uur werken Albert Heijn? ›

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.

Hoe ontslag nemen Albert Heijn Sam? ›

Het werkt als volgt: als je één maand opzegtermijn hebt, en je wilt op 1 maart vertrekken, dan moet je je ontslagbrief indienen op uiterlijk 31 januari. Als je bij de Albert Heijn werkt dan overhandig je je ontslagbrief meestal bij de supermarktmanager of bij de assistent supermarktmanager.

Waar staat Sam voor Albert Heijn? ›

Sam is namelijk het intranet van Albert Heijn. Hier kan je alle informatie vinden die je als Albert Heijn medewerker nodig hebt voor je werk. Denk aan: Je loonstrookje bekijken (via MyHR)

Wat verdien je bij de Albert Heijn? ›

Salaris AH (contract van <12 uur per week)
LeeftijdSalaris
18 jaar oud6,84 + 32,97% = 9,11 euro per uur
19 jaar oud8,21 + 32,97% = 10,93 euro per uur
20 jaar oud10,94 + 32,97% = 14,57 euro per uur
21 jaar en ouder13,68 + 32,97% = 18,22 euro per uur
4 more rows
Aug 15, 2023

Wat is een Functiejaar bij AH? ›

Functiejaar: Extra verhoging voor de medewerker die de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt en tenminste één jaar in dienst is.

Hoeveel is 150% toeslag? ›

Volgens jouw cao ontvangen werknemers die op feestdagen werken een toeslag van 150%. Bereken de toeslag per uur: De feestdagentoeslag per uur voor Alex is 150% van zijn standaard uurloon. Dit betekent: €20 x 150% = €30 extra per uur bovenop het standaardloon.

Hoeveel is winstuitkering AH? ›

Albert Heijn (AH) geeft zijn circa honderdduizend medewerkers in december een voorschot op de winstuitkering van 70 procent van het salaris, in plaats van de gebruikelijke 45 procent. Daarnaast krijgen de werknemers nog een extraatje van 15 procent van het loon, heeft AH vrijdag aan het personeel laten weten.

Wat voor contract krijg je bij Albert Heijn? ›

Bij Albert Heijn verdienen medewerkers een prima salaris. Medewerkers met een contract van 12 uur of minder krijgen een all-in loon. Dat betekent dat je ADV-uren, vakantiegeld en winstuitkering meteen bij je salaris uitbetaald worden.

Hoelang opzegtermijn AH? ›

Je kan Mijn AH Premium meteen opzeggen voor einde looptijd. Dit kan tot een maand voor de einddatum. Na de einddatum heb je één maand opzegtermijn.

Hoe moet je ontslag nemen bij de Albert Heijn? ›

In je contract staat duidelijk aangegeven hoe lang je proefperiode is. Zit je nog in je proefperiode, dan kan je per direct stoppen. Zit je er net buiten, dan moet je rekening houden met het opzegtermijn van 4 weken. Je dient je ontslag altijd schriftelijk kenbaar te maken bij je leidinggevende.

Hoeveel loonsverhoging 2024 supermarkt? ›

Hoeveel loonsverhoging detailhandel 2024? In de cao Retail non-food is afgesproken dat alle lonen meegroeien met het wettelijke minimumloon. Op 1 januari 2024 is er een verplichte loonsverhoging van minimaal 3,75%.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5902

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.